Theatergroep Nocturne

Door ouderen voor ouderen en hun familie

ContactLees verder

Onze producties

Theatergroep Nocturne maakt producties waarin oudere spelers het wel en wee van hun eigen generatie in beeld brengen en erover napraten met het publiek. Nocturne verwerkt actuele thema’s in herkenbare, ontroerende verhalen met humor en aanstekelijke, troostvolle liedjes.

Onze doelgroep: 60-plussers, ouderenorganisaties en zij die, professioneel of vrijwillig, bij de zorg voor ouderen betrokken zijn of ervoor worden opgeleid.

Over ons

Nocturne wil via haar voorstellingen in gesprek komen met ouderen over wat hen bezighoudt en hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een evenwichtiger beeldvorming over ouderen in de samenleving.

Onze voorstellingen zijn:

Voor vermaak en plezier

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Met actuele ouderdom thema’s

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Informatief

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Ook voor "verzorgers"

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Met zang

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Met ervaren acteurs

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Een voorstelling bijwonen

Voorstellingen kunt u reserveren bij het secretariaat. De huidige voorstelling duurt ongeveer 1 en 1/4 uur, zonder pauze. Het is echter ook mogelijk een pauze in te voegen. De prijs van de voorstelling is op aanvraag.