Nocturne: maatschappelijk perspectief

De doorsnee oudere leeft nu langer en is langer gezond, en stelt eisen aan de kwaliteit van de ‘bonusjaren’. Voor het overige zijn de huidige ouderen even divers als de rest van de samenleving, met dezelfde verschillen in opleiding, belangstelling, gezondheid en financiën. We kennen allen de sexy senioren uit de reclame, die niet lijken te malen om aftakeling, eenzaamheid en geldzorgen. Niet elke oudere herkent zich echter in de super fitte, mondige senior die flexibel meegaat met de laatste trends.

Nocturne wil via haar voorstellingen in gesprek komen met ouderen over wat hen bezighoudt en hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een evenwichtiger beeldvorming over ouderen in de samenleving. 

Wezenlijke vragen

Toch staan alle ouderen voor dezelfde wezenlijke vragen: wat ga ik doen met mijn afnemende energie? Wat besteed ik aan mezelf en wat aan het algemeen belang? Hoe voorkom ik dat ik ziek, eenzaam en afhankelijk word en niet langer zelfstandig kan blijven wonen? Wat heb ik persoonlijk aan internet en de nieuwe media en hoe kan ik die creatief gebruiken?

Onze doelgroep: 60-plussers, ouderenorganisaties en zij die, professioneel of vrijwillig, bij de zorg voor ouderen betrokken zijn of ervoor worden opgeleid.

Medewerkers

Speler

Speler

Speler

Speler, Zang & Secretaris

Speler & Voorzitter

Anja van den Bosch

Anja van den Bosch – Speler

Speler & Penningmeester

Speler

Dick Arts, speler

Geschiedenis van Nocturne

In 1998 verzocht de SBOG (ouderenbonden Gelderland) schrijver Jan Smeets en regisseur Herman Verhaaren een theaterproductie te maken voor ouderen. Dit werd ‘Burgermanshof 29’. De spelersgroep is daarna doorgegaan als Theatergroep Nocturne.

Producties

1998

‘Burgermanshof 29’

Over ouderen en eenzaamheid

2001

‘Vier Deuken’

Over het leven na het werk.

2005

‘Voet aan de Grond’

Over ouderen en sociaal isolement.

2005

‘Voet aan de Grond’

Filmbewerking van het toneelstuk op DVD.

2007

‘Pozitiev Blijfe’

Over ouderdomskwalen, eenzaamheid, vriendschap, de digitale revolutie, geldproblemen en ‘laatste kansen’.

2010

‘Let’s Amore’

Over  ouderen die scheiden, verliefd worden, nieuwe relaties aangaan en seks hebben.

2014

‘Curiosa of Design’

Door iets te ondernemen, alleen of met elkaar, geef je nieuwe inhoud en zin aan je bestaan. Het levert nieuwe inzichten, energie en perspectief voor je leven.

2016

‘Ik wil je niet kwijt’